Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Türkçe Sertifikalarının Teslimi Hakkında

Üniversitemize 2017 Güz Dönemi ve 2018 Güz Döneminde kayıt yaptıran ve ekte bilgileri yer alan yabancı uyruklu öğrencilerin TÖMER belgesini beyan etmediği tespit edilmiştir. Ekli listede bilgileri yer alan yabancı uyruklu öğrencilerden TÖMER belgesi vermiş olanların  birimlerinin öğrenci işleriyle irtibata geçip belgelerini sisteme işletmeleri gerekmektedir. TÖMER belgesi vermemiş olanların, COVİD-19 Pandemisi koşulları göz önünde bulundurularak, 15.01.2021 tarihine kadar birimlerinin öğrenci işlerine geçerli TÖMER belgesi sunmaları gerekmektedir. Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi uyarınca 15.01.2021 tarihine kadar geçerli TÖMER belgesini vermeyen öğrencilerin Üniversitemizle ilişiği kesilecektir.

Not: TÖMER belgesinin T.C. Üniversitelerinden alınan B2, C1 ve C2 düzeylerinde olması gerekmektedir.

Uzm. ŞÜKRÜ EMİR ÖZORPAK (0484) 212-1111 / 3493
Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü
18.12.2020