Etkinlikler

2021-2022 Akademik Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuruları

                                                       T.C.


                                       SİİRT ÜNİVERSİTESİ

  

2021-­2022 AKADEMİK YILI YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK PROGRAMLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru Takvimi*

 

Başvuru Tarihleri                                                                        : 12 Temmuz 2021 - 09 Ağustos 2021

Başvuruların Değerlendirilmesi                                                 10 Ağustos 2021 ­ 13 Ağustos 2021

Başvuru Sonuçlarının İlan Tarihi                                               : 16 Ağustos 2021

Kabul Mektuplarının Gönderilmesi                                          : 17 Ağustos 2021

Kesin Kayıt Tarihleri                                                                  : 18 Ağustos 2021 - 17 Eylül 2021**

Yedek Başvuru Tarihleri                                                             : 18 Ağustos 2021 - 20 Eylül 2021

Yedek Başvuruların Değerlendirilmesi                                      : 21 Eylül 2021 24 Eylül 2021

Yedek Başvuru Sonuçlarının İlanı                                              : 27 Eylül 2021

Yedek Başvuru Kabul Mektuplarının Gönderilmesi                   : 28 Eylül 2021

Yedek Başvuru Kesin Kayıt Tarihi                                              : 29 Eylül 2021 - 01 Kasım 2021**

 

Not: 15 Ekim 2021 tarihinden sonra kayıt yaptıran öğrenciler arasında dil seviyesinin ana programındaki eğitime başlamaya yeterli olduğunu belgeleyen öğrencilere kayıt dondurma seçeneği sunulacak ve talepleri doğrultusunda kayıtları, eğitim öğretime 2022 Bahar döneminde başlayacak şekilde dondurulacaktır.

 

*Siirt Üniversitesi pandeminin seyrine göre başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

**Vize sürecinin uzaması, lise mezuniyet sınavlarının gecikmesi veya seyahat kısıtlamasından dolayı söz konusu tarihlerde kesin kayıt yaptıramayan öğrencinin; durumunu kayıt tarihleri sırasında int@siirt.edu.tr adresine e-posta göndererek beyan etmesi ve kayıt yaptırmaya geldiğinde beyanını kanıtlayıcı belgeler sunması halinde; 15 Aralık 2021 tarihine kadar kayıt yaptırmak koşulu ile kesin kayıt hakkı saklı tutulur.


I.           GENEL KOŞULLAR


Başvuracak Adaylar:


a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların

4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”

    b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

 başvurularının kabul edilmesi,

b) Adaylardan

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların

başvurularının kabul edilmemesi,

II.            BAŞVURU ŞARTLARI

2021­2022 Eğitim - Öğretim yılı için adayların aşağıdaki tabloda belirtilen şartlardan en az birini sağlamaları gereklidir.

 

Tablo 1. Başarı Şartı Tablosu

 

S.NO

 

SINAV VEYA DİPLOMA TÜRÜ

 

BAŞARI ŞARTI

1

SİUYÖS

SİÜYÖS’ten en az 40 puan

2

SAT 1 sınavı

En az 1000 toplam puan ve en az 500 matematik puanı almak.

3

GCE ( A level )sınavı

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesine sahip olmak.

4

Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi

sınavları

Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav not ortalaması en az 75 olmak.

5

Uluslararası Bakalorya diploması

Diploma notu en az 25 olmak.

6

Irak Al-Edadiyah

En az 70 puan almak.

7

ABITUR sınavı

En fazla 4 puan almak.

8

ACT ( Amerikan College Test ) sınavı

Fen (Science reasoning), matematik(math) ve toplam puan olarak en az 21 puan almak.

9

Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureat

Libanais) sınavı

Fen dalında (Scientific Stream) diploma notu 100 üzerinden en az 65 olmak.

10

Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan

Üniversite giriş sınavı (Gaokao)

Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 480 puan almak

 

11

Suriye'de yapılan Al-Shahada -Al Thanawiyya(Baccalaureante) sınavı

Fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendislik Fakültesi bölümleri için en az 170, eşit ağırlıklı puana göre öğrenci alan sözel bölümler için en az 160 puan, sosyal puana göre öğrenci kabul eden bölümler için sözel bölümlerden en az 150 puan almak.

12

İran'da lise diploma notu ( Diplome Debirestan)

Ortalaması en az 13/20 ve Pişdaneşgahi bitirme notu en az 13/20

13

TQDK sınavı ( Azerbaycan Üniversite

Giriş Sınavı

En az 300/700 puan.

14

TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı

Uluslararası bilim olimpiyatları

Altın, gümüş ve bronz madalya almış olmak.

15

Libya'da yapılan Al-Shahada-Al

Thanawiyya(Baccalaureate) sınavı

Fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendistik Fakültesi bölümleri için en az

185, diğer bölümler için en az 170 puan almak

16

Orta öğretim puanı ile gelen adaylar

Tam notun en az %60'ına sahip olmak

17

Bu listede yer almayan ve üniversite

tarafından kabul edilecek diğer sınavlar

Üniversite tarafından başarılı olarak değerlendirilmek.

 

III.            BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1)   Başvuru Formu. Başvuru sistemine giriş için TIKLAYINIZ.

2)   Lise diplomasının onaylı fotokopisi.(okumuş oldukları lisedeki dersleri ve not belgeleri lise müdürlüğünce onaylı İngilizce yada Türkçe olmalıdır),

3)   Pasaport fotokopisi (onaylı),

4)   1 adet Fotoğraf (4,5X6 ebadında son altı ay içinde önden çekilmiş)

5)   T.C. veya KKTC vatandaşları için Nüfus Cüzdan fotokopisi.

6)    Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek sınavına girebilmeleri için gerekli şartlar

a)   Herhangi bir branşta en az son 3 yıl sporcu olduğuna dair lisans belgesine sahip olmak ve belgelemek,

b)   Herhangi bir branşta son 5 yıl içerisinde aktif olarak müsabakalara katılmış olduğunu belgelemek,

c)   Son 3 yıl lisans belgesine sahip olmayıp, ondan önceki yıllarda lisans belgesine sahip olan adayların, ulusal(kendi ülkesinde ) müsabakalara girmiş olduğunu ve varsa derecelerini belgelemek,

d)   Yukarıdaki 3 maddeyi de dikkate alarak hazırlanan sporcu CV’si hazırlamak ve komisyona sunmak,

e)   Ülkesini herhangi bir branşta uluslararası müsabakalarda milli sporcu olarak temsil eden ve belgeleyen adaylar için komisyon gerek gördüğü takdirde özel yetenek sınavına almadan yerleştirme yapabilir.

 

IV.          BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

 

Bütün başvurular, Online başvuru sisteminden ve istenilen belgeler ile birlikte yukarıda belirtilen takvim dâhilinde aşağıda verilen çevrimiçi bağlantı üzerinden Siirt Üniversitesi Yabancı Uyruklu Daimi Öğrenci Birimine yapılır.

 

ONLİNE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

 

V.              BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRMESİ

 

Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi sadece Siirt Üniversitesi’nin yetkisindedir. Siirt Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Eksik belgesi olan adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar yukarıda belirtilen takvim dâhilinde www.siirt.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

 

Adaylar ilan edilen kontenjanlardan başvurma hakkı bulunduğu ve sıralamasını da belirttiği, en fazla beş tercih yapabilir.

 

Kabul edilen öğrenciler yükseköğrenimlerini sürdürmeyi sağlayacak maddi imkânı olduğuna ilişkin uluslararası geçerliliği olan resmi bir belge ile belgelendirmek zorundadırlar.

 

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, gerekli belgelerle Üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadırlar. İlan edilen kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar.


                            ÖNEMLİ DUYURU

 

Küresel COVID-19 virüsü tehdidi ve uluslararası seyahat / vize kısıtlamaları nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından kontenjanlar henüz belirlenmemiş olup, 2021-2022 Akademik Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Takviminde, kontenjanlarında ve başvuru esaslarında değişiklik yapma hakkını Siirt Üniversitesi saklı tutar.

 

VI.               KESİN KAYIT TARİHLERİ, BELGELER ve ÖĞRENİM ÜCRETİ

 

Üniversiteye yerleşenlerin kesin kayıtları yukarıda belirtilen tarihler arasında ilgili Rektörlük Binası 2. Katında bulunan Yabancı Uyruklu Daimî Öğrenci Birimi tarafından yapılacaktır.

 

KESİN KAYIT BELGELERİ

1-       Lise diplomasının aslı.

2-       Lise diplomasının Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği / Konsolosluğundan veya yeminli mütercimden ve noterden onaylı Türkçe örneği.

3-       Not belgesi aslı.

4-       Not belgesinin Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği / Konsolosluğundan veya yeminli mütercimden ve noterden onaylı Türkçe örneği

5-       Türk liselerine denk bir ortaöğretimin tamamlandığına ilişkin denklik belgesi (Denklik işlemi ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği / Konsolosluğundan veya Milli Eğitim Bakanlığınca yapılmış).

6-       Süresi geçmemiş Pasaport aslı.

7-       Pasaportun Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği / Konsolosluğundan veya yeminli mütercimden ve noterden onaylı Türkçe örneği.

8-       Varsa İkamet İzni Belgesi, Geçici Koruma Belgesi veya ikamet izni belgesi yerine geçen diğer belgeler.

9-       6 adet fotoğraf (4,5X6 ebadında, son altı ay içinde çekilmiş).

10-   Öğrenim ücretinin ödendiğini belirten banka makbuzu.

11-   Yüksek öğrenimini sürdürmeyi sağlayacak maddi imkanı olduğuna ilişkin uluslararası geçerliliği olan bir belge veya SİÜ.FR-1473 - Yabancı Uyruklu Öğrenci Maddi Durum Beyannamesi.

12-   SİÜ.FR-1471 Yabancı Uyruklu Öğrenci İkamet Beyannamesi.

13-   SİÜ.FR-1470 Yabancı Uyruklu Öğrenci Bilgi Formu.

14-   Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundaki özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara kesin kayıt yapacak öğrenciler için başvuru şartlarında 6. Maddede belirtilen diğer belgeler.

 

VII.                DİL YETERLİLİK DÜZEYLERİ

 

1)   Türkçesi yeterli olanlar (C2, C1 ve B2 Düzeyi) öğrenimlerine hemen başlayabileceklerdir.

 

2)   Türkçesi yetersiz olarak değerlendirilen adaylar (Belgesiz, A1, A2 ve B1 Düzeyi) öğrenime başlayamayacaklardır. Bu adaylar iki dönem süre ile kayıt donduracak ve Türkçe öğrenmekle yükümlü tutulacaklardır. Türkçe öğrendiklerini kanıtlar belgeyi sunduktan sonraki dönem öğrenime devam edebileceklerdir.

 

3)     Bütün programlara kabul edilen adayların kayıt olduktan sonra öğrenimlerine başlayabilmeleri için T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezlerinin (TÖMER) veya Yunus Emre Enstitüsü’nün yapmış oldukları Türkçe yeterlilik sınavlarından 1. maddede belirtilen düzeylerde yeterli puan almaları ve bunu kesin kayıt esnasında ibraz etmeleri gerekir.

 

4)   Ortaöğretimini T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların ve eğitim dili Türkçe olan liselerden mezun olmuş adayların (Açık Öğretim Lisesi Hariç) Türkçe düzeyleri için belge aranmaz.

                                                                                      

5)   Kayıt oldukları dönem dâhil 4 dönemin sonunda gerekli dil yeterliliklerinin tamamını belgelemeyen öğrencilerin Siirt Üniversitesi ile ilişikleri kesilir.

 

NOT­1: Türkçe yeterliliğe ek olarak İlahiyat Fakültesi İlahiyat ve İlahiyat (İ. Ö.) programına yerleşen öğrenciler Arapça Muafiyet Sınavına girecekler. Muafiyet sınavını geçenler 1.sınıftan başlayacak. Geçemeyen öğrenciler 1 yıl Arapça Hazırlık okuyacaklar.

NOT­2: Türkçe yeterliliğe ek olarak Eğitim dili İngilizce olan Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik, Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İ. Ö.), Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), İngilizce Öğretmenliği ve İktisat (İngilizce) programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin İngilizce ulusal/uluslararası yeterlilik belgesini ilgili Akademik Birime sunmaları gerekmektedir. Yeterlilik belgesi bulunmayan öğrenciler ise İngilizce Muafiyet Sınavı’na gireceklerdir. Muafiyet Sınavı’nda başarılı olanlar 1. Sınıftan başlayacak, başarılı olamayanlar ise 1 yıl İngilizce hazırlık okuyacaklar.

 

ÖĞRENİM ÜCRETİ

 

2021­2022 Eğitim Öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri henüz belirlenmemiştir. 17 Ağustos 2021 tarihine kadar ais.siirt.edu.tr adresinde ilan edilecektir.                                  SIIRT UNIVERSITY


2021-2022 ACADEMIC YEAR UNDER GRADUATE DEGREE PROGRAMMES

 

 

Programın Adı

 

Name of Programme

Süre Duration

(Yıl/Year)

Eğitim Fakültesi

Faculty of Education

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Guidance and Psychological Counseling

4

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Teacher Training in Sciences

4

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Teacher Training in Mathematics at Primary School Level

4

Sınıf Öğretmenliği

Teacher Training at Primary School Level

4

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Teacher Training in Social Studies

4

Türkçe Öğretmenliği

Teacher Training in Turkish

4

İngilizce Öğretmenliği

Teacher Training in English

4

Fen-Edebiyat Fakültesi

Faculty of Sciences and Arts

 

Coğrafya

Geography

4

Sosyoloji

Sociology

4

Tarih

History

4

Tarih (İÖ)

History (EP)

4

Türk Dili ve Edebiyatı

Turkish Language and Literature

4

Biyoloji

Biology

4

Kimya

Chemistry

4

Matematik

Mathematics

4

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Faculty of Economics and Administrative Sciences

 

İktisat

Economics

4

İktisat (İngilizce)

Economics (English)

4

İşletme

Management

4

Maliye

Public Finance

4

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Political Science and Public Administration

4

Sosyal Hizmet

Social Services

4

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Faculty of Fine Arts and Design

 

Mimarlık

Architecture

4

Şehir ve Bölge Planlama

City and Regional Planning

4

İlahiyat Fakültesi

Faculty of Theology

 

İlahiyat

Theology

4

İlahiyat (İÖ)

Theology (EP)

4

Mühendislik Fakültesi

Faculty of Engineering

 

Bilgisayar Mühendisliği

Computer Engineering

4

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Electrical & Electronic Engineering

4

Makine Mühendisliği

Mechanical Engineering

4

İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering

4

Gıda Mühendisliği

Food Engineering

4

Kimya Mühendisliği

Chemical Engineering

4

Veteriner Fakültesi

Faculty of Veterinary Sciences

 

Veteriner Hekimliği

Veterinary Medicine

5

Ziraat Fakültesi

Faculty of Agriculture

 

Bahçe Bitkileri

Horticulture

4

Bitki Koruma

Plant Protection

4

Biyosistem Mühendisliği

Biosystem Engineering

4

Tarım Ekonomisi

Agricultural Economy

4

Tarla Bitkileri

Field Crops

4

Peyzaj Mimarlığı

Landscape Architecture

4

Tarımsal Biyoteknoloji

Agricultural Biotechnology

4

Zootekni

Zootechnics

4


Sağlık Bilimleri Fakültesi

Faculty of Health Science

 

Hemşirelik

Nursing

4

Hemşirelik (İÖ)

Nursing (EP)

4

İş Sağlığı ve Güvenliği

Work Health and Safety

4

Yabancı Diller Yüksekokulu

School of Foreign Languages

 

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Translation and Interpreting (English)

4

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

School of Physical Education and Sports

 

Antrenörlük Eğitimi

Coaching Educaiton

4

Antrenörlük Eğitimi (İÖ)

Coaching Educaiton (EP)

4

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Physical Education and Sports Teaching

4

Spor Yöneticiliği

Sports Management

4

Spor Yöneticiliği (İÖ)

Sports Management (EP)

4

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

School of Tourism and Hotel Management

 

Rekreasyon Yönetimi

Recreation Management

4

 

Not: (İÖ) İkinci Öğretim, (EP) Evening Programme                              SIIRT UNIVERSITY


2021-2022 ACADEMIC YEAR ASSOCIATE DEGREE PROGRAMMES

 

 

Programın Adı

 

Name of Programme

Süre Duration (Yıl/Year)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Vocational School of Health Services

 

Diyaliz

Dialysis

2

Fizyoterapi

Physiotherapy

2

İlk ve Acil Yardım

First Aid and Emergency

2

İlk ve Acil Yardım (İÖ)

First Aid and Emergency (EP)

2

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Medical Documentation and Secretarial

2

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)

Medical Documentation and Secretarial (EP)

2

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Medical Imaging Techniques

2

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ)

Medical Imaging Techniques (EP)

2

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Medical Laboratory Techniques

2

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)

Medical Laboratory Techniques (EP)

2

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Vocational School of Social Sciences

 

Aşçılık

Cooking

2

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Office Management and Executive Assistant

2

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)

Office Management and Executive Assistant (EP)

2

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Call Center Services

2

Çocuk Gelişimi

Child Development

2

Çocuk Gelişimi (İÖ)

Child Development (EP)

2

Geleneksel El Sanatları

Traditional Handworks

2

İşletme Yönetimi

Business Administration

2

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Accounting and Tax Applications

2

Sosyal Hizmetler

Social Services

2

Sosyal Hizmetler (İÖ)

Social Services (EP)

2

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce)

Applied English Translation (English)

2

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ)

Applied English Translation (English) (EP)

2

Yerel Yönetimler

Local Administrations

2

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Vocational School of Technical Sciences

 

Bilgisayar Programcılığı

Computer Programming

2

Elektrik

Electricity

2

Gıda Teknolojisi

Food Technology

2

İnşaat Teknolojisi

Construction Technology

2

İnşaat Teknolojisi (İÖ)

Construction Technology (EP)

2

Kimya Teknolojisi

Chemical Technology

2

Makine

Machinery

2

Özel Güvenlik ve Koruma

Private Security and Protection

2

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik

Rail Systems Electrical and Electronics

2

Tasarım Meslek Yüksekokulu     

Vocational School of Design

 

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Industrial Design

2

Eruh Meslek Yüksekokulu

Eruh Vocational School

 

Çocuk Gelişimi

Child Development

2

Harita ve Kadastro

Maps and Cadastre

2

Sosyal Hizmetler

Social Services

2

Kurtalan Meslek Yüksekokulu

Kurtalan Vocational School

 

Bankacılık ve Sigortacılık

Banking and Insurance

2

Maliye

Public Finance

2

Posta Hizmetleri

Post Services

2

Sosyal Hizmetler

Social Services

 

 

BAYRAM GENÇ (0484) 212-1111 / 3493
Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü
12.7.2021